Jak można wykorzystać szkło wodne?

Jak można wykorzystać szkło wodne?

17 stycznia, 2022 Wyłączono przez admin

Szkło wodne na wilgoć to materiał, jaki wykorzystuje się w przemyśle oraz budownictwie. Na rynku można znaleźć wiele odmian. Ich nazwy zależą od składnika przewodniego. Jednak szkło wodne określa się także mianem szklanej wody lub krzemianów rozpuszczalnych. Jest to związane z jego dobrą rozpuszczalnością wodzie, co jednocześnie stało się jego największą zaletą. W tym artykule przybliżymy Wam, czym jest szkło wodne oraz w jakim celu się z niego korzysta.

Szkło wodne na wilgoć – czym jest?

Jest to stop lub roztwór krzemianów. Przeważnie wykorzystuje się do niego potas oraz sodu, czasem też krzemian litu, amonu, cezu czy rubidu. Jego właściwości określa się poprzez gęstość, sumę tlenków, stężenie molowe i stosunek molowy.

Szkło wodne na wilgoć posiada właściwości fizykochemiczne. Dzięki temu nadaje się zapobiegania wilgoci oraz impregnacji betonu. Dodatkowo łatwo dopasowuje się do konkretnych wymagań. Nie jest trudne zmienienie gęstości czy lepkości materiału. To sprawia, że szkło wodne jest wykorzystywane na szeroką skalę. Przykładowo stosuje się je jako dodatek do betonu czy zaprawy cementowej w stanie ciekłym.

Najczęściej korzysta się ze szkła wodnego potasowego, sodowego lub z ich mieszanki. Same modyfikacje nie są zbyt kosztowne, więc chętnie są przeprowadzane. Dzięki nim w łatwy sposób można zmienić zakres zastosowań materiału.

Jakie cechy posiada szkło wodne na wilgoć?

Przede wszystkim jest antykorozyjne, bardzo stabilne, a do tego niweluje osadzania się osadów na powierzchni metali. Szkło wodne na wilgoć nie wchodzi w reakcje z innymi substancjami, jest nietoksyczne, niepalne. Poza tym jest bezpieczne dla środowiska, łatwe w załadunku i transporcie.

Jednocześnie jest wysoko alkaliczne. Dlatego należy zawsze używać odpowiedniej odzieży oraz zabezpieczać okolice oczu, a także same oczy, by nie doszło do trwałych uszkodzeń podczas stosowanie. Szkła wodnego nie wolno także wdychać ani spożywać.

W przypadku wycieku należy czym prędzej znaleźć i zatamować źródło wycieku. Substancja, która wyciekła ze zbiornika, powinna być przysypana piaskiem. A neutralizację wykonuje się z pomocą kwasu siarkowego.

Jakie zastosowanie ma szkło wodne?

Szkło wodne na wilgoć ma zastosowanie w wielu branżach. Jest dobrym lepiszczem, dzięki czemu można z niego korzystać przy produkcji klejów i kitów. Stosuje się je także jako spoiwo do płytek ceramicznych czy przy produkcji farb. Przede wszystkim jednak wykorzystuje się je w branży budowlanej jako impregnat betonów oraz w branży przemysłowej.

Poza tym stosuje się je także przy: silnych środkach czyszczących, proszkach do prania, płynach do mycia naczyń, preparatach przeciwko osadzaniu się kamienia. Szkło wodne opóźnia korozję, pylenie, ma odpowiednią wilgotność. Można je też swobodnie modyfikować, dzięki czemu łatwo można rozszerzyć zakres zastosowań tego materiału. Ponadto zależnie od stopnia modyfikacji, możną przeznaczyć wodę szklaną do innych rzeczy. Krzemiany sodu i potasu wykorzystuje się stabilizująco i regulująco.